Dressyr - klubbtävling/träning

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 230kr och skall vara betald senast sista betalningsdagen enligt anmälningslistan för att anmälan ska vara giltig. 

Efteranmälan: anmälningsavgiften + 50kr

Privathäst: 170kr


Vem kan vara med?

Kvalifikationsregler:

Klass Debutant 1 (LE) från ridnivå j2, s1 upp till och med js4.

Klass Debutant 2 (LD) från js5 eller enligt uppklassningssystemet.

LC, LB, LA, Msv, efter uppklassningssystemet

Resultaten gäller i 2år och du skall själv med hjälp av dina protokoll kunna visa upp resultaten. Spar dina protokoll så du kan visa upp dem om det behövs. Undantag från detta uppklassningssytem kan sökas hos ridskolechefen.

Uppklassningssystem

När kan jag byta klass:

Från Debutant 1 upp till Debutant 2. Ridit över 65% på minst 3st olika hästar på Debutant 1.

Från Debutant 2 upp till LC. Ridit över 68% på minst 3st olika hästar på Debutant 2. Rekommendation är att du ligger på över 70% i Debutant 2 innan du byter till LC.

Från LC till LB. Ridit LC över 68% på minst 2st olika hästar i LC. Rekommendation är att du ligger på över 70% i LC innan du byter till LB.

Från LB till LA. Ridit LB över 68% minst 3ggr.

Från LA till Msv. Instruktör och ridskolechef kommer överens om när du är klar för Msv.

Klädsel

Debutant:

Hjälm

Godkända ridskor/stövlar

Ridspö

LC, LB, LA, Msv:

Hjälm

Ridstövlar

Ridbyxor

Sporrar (inget krav)

Hästens utrustning

Debutant:

Hästens ordinarie utrustning.

Schabrak kan bytas ut om du sätter tillbaka hästens ordinarie schabrak efter ridtillfället.

LC, LB, LA, Msv:

Utrustning enligt TR med ev undantag såsom bettskivor och benskydd. 

Gärna knoppad häst och ljust schabrak (inget krav)


Din funktionärsuppgift

Debutant och LC, LB, LA, Msv:

Varje ryttare har ansvar för en eller flera funktionärsuppgifter som skall utföras samma dag på ett korrekt sätt.

Information om detta sätts upp i samband med startlistorna.