Vi är väldigt glada och stolta över våra fantastiska sponsorer!


Utan våra underbara sponsorer hade vi inte kunnat genomföra den tävlingsverksamheten vi har idag. 


Vi vill uppmana alla våra medlemmar att ta del av sponsorernas erbjudanden och produkter och surfa in på deras hemsidor för att få en bättre bild av dem och deras utbud. 


Vårt mål är självfallet att skapa största möjliga värde för våra sponsorer!