Fritidsverksamheterna

Fritidshemmet

Överbys fritidshem vänder sig till barn/ungdomar som är 10-12 år, dvs dem som går i årskurs 4-6. Fritidshemmet är en inskriven verksamhet och har 20st platser. 

 Vill du gå på vårat fritids? Vem som helst är välkomen att besöka vår fritidsverksamhet och du behöver inte rida eller kunna någonting om hästar. 

Hos oss har vi mycket fokus på djur och natur så det är viktigt att du som går på fritids hos oss delar det intresset. 

Du anmäler dig till fritidshemmet via Sollentuna Kommuns hemsida.


Fritidsgården

Fritidsgården är öppen verksamhet för alla barn och ungdomar mellan 12-18 år.

Hos oss skall varje ungdom känna sig välkommen oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionalitet m.m. 

Verksamheten präglas av öppenhet, mångfald och familjär stämning. 

Miljön och aktiviteterna ska bidra till ungdomars utveckling, välbefinnande och kunna ha en meningsfull fritidssysselsättning. Varje ungdom ska stärkas och utvecklas i sin identitet, sociala förmåga och kreativitet till en sund och positiv livsstil.

Fritidshemmet    Fritidsgården 

Vardagar: 13.00-17.30              Vardagar: 13.00-19.00

Lovdagar: 10.30-17.30             Lovdagar: 10.30-17.30


Fritids@ohf.se     070-090 03 40         @OverbyHF

https://www.instagram.com/overbyhf/

Fritidsledarna på Överby

                                          Simone Ljung                           Hanna Tennemar                    Elsa Dunge