Ideellt engagemang

Som medlem i en ideell förening är man också ägare i föreningen. För att ha en trevlig stämning och hålla så låga ridpriser som möjligt är det viktigt att få så många medlemmar som möjligt att engagera sig i föreningens arbete.

- Vi har gemensamma städdagar ett par gånger per år, då vi utför mindre reparationer & underhåll, röjning och storstädning - ju fler som är med, desto roligare och lättare går arbetet.

- Ett antal gånger per termin kommer hö till stallet då behövs det hjälp med avlastning.

- Hästarna ska fodras på kvällar och helger. Vardagkvällarna fodrar 19.45-grupperna, på helgerna turas vi om - här finns möjlighet att hjälpa till (och sällan är man så välkommen och älskad av hästarna i stallet som när man kommer för att fodra!).

- Cafeterian är en samlingspunkt och den behöver vi hjälpas åt med att hålla öppen i samband med tävlingar eller andra gemensamma aktiviteter. Det behövs alltid hjälp med att baka eller att stå i caféet en stund.

- Vi har otroligt duktiga tävlingsryttare i föreningen. De tävlar på våra lektionshästar, vilket gör att dessa hålls välridna till allas vår glädje. För att få tävla måste man också arrangera tävlingar och till det krävs många funktionärer. Alla kan hjälpa till och det behövs inga förkunskaper, du får instruktioner. Är du intresserad, kontakta Sandra Andersson som är ansvarig för tävlingssektionen.

- Föreningen har också en styrelse, en valberedning och revisorer som utses av medlemmarna. Här finns möjlighet att bidra genom att ta ansvar för föreningens verksamhet och ekonomi och se till att vi uppfyller de krav och förväntningar som ställs på oss som ridklubb.

- Eller vad kan du bidra med? Kontakta styrelsen eller ridskolechef Lena Wiman om du vill hjälpa till.