Information för ridlektioner

Lektionstiden

I lektionstiden ingår uppsittning, lektion och avsittning. Samling sker senast 20 minuter innan ridlektionens början.

En gång/termin ersätts ridlektionen med en teorilektion. Vid intresse kan teoretiska hästkunskapsprov skrivas för att säkerställa att ryttarna har de kunskaper som förväntas för att ridningen ska vara säker och sund för såväl ryttare som häst.

Lektionschema

Medlemskap

Medlemskap i ridklubben krävs för alla som deltar i gruppridning eller övrig verksamhet. Genom detta medlemskap är eleven försäkrad. Dessutom är ett stort medlemsantal livsviktigt för klubben och ridskoleverksamheten. Medlemsavgiften ingår inte i ridavgiften, utan skall betalas i förskott per kalenderår.

Olycksfallsförsäkring för dig som rider: Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap. Försäkringen är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet. Om du skulle råka ut för något när du rider, så anmäler du själv din skada antingen på telefon 0771-950 950 eller här. Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkringen och hur du går tillväga här

Avgifter

Period 1 ska betalas senast den 1 juni. Ridplatserna fördelas efter betalningsdatum. Period 2 ska betalas senast den 30 oktober och Period 3 betalas senast den 28 februari. 

Inför höstterminens start finns det personal i stallet från början av augusti som kan svara på frågor och lämna besked.

Prislista finns längre ner på sidan och i infobladet.

Ej utnyttjad ridlektion och Avbokning av lektion

Om du inte kan utnyttja en lektion återbetalas inga pengar men du har följande möjligheter:

Reserv                                                                   Du kan låta någon annan som passar in i gruppen i övrigt rida i stället för dig.


Avbokning:                                                        Om du avbokar senast klockan 12.00 på vardagar samt söndagar och senast klockan 08.00 på lördagar har du, i mån av plats, möj­lighet att rida igen i någon annan ridgrupp - läs mer under Igenridning.

Kontaktuppgifter här.


Igenridning 

Överby Ridskola är en av de sista ridskolorna i Stockholmsområdet som erbjuder igenridning av icke utnyttjad ridlektion, som är avbeställd enligt Bestämmelser för gruppridning. 

I bestämmelser för gruppridning punkt nr 4 står det att du som ryttare kan rida igen i mån av plats. Det är ridskolan som bestämmer hur många ridplatser det finns att utnyttja för igenridning. 

Denna möjlighet att i mån av plats få rida igen avbokad ridlektion enligt bestämmelsen finns idag, men detta får inte ta för stor personaltid för då måste vi ta bort denna möjlighet.

Är du mån av att rida igen dina ridlektioner, gör detta i direkt anslutning till din avbokade ridlektion så du inte spar på dig igenridningar som inte går att rida igen pga att ridskolan inte kan erbjuda igenridningstillfällen.

Teorilektionerna kan inte ridas igen, däremot får du gärna delta på annat teoripass.

Du ansvarar själv för att leta igenridningsplats samt söka upp ifall du har fått plats att rida igen. Här hittar du dagens igenridningar!

OBS! Igenridning måste ske inom samma betalningsperiod och under vårterminen gäller i slutet av maj som sista datum för igenridning, se vidare i ridboken. Har du bokat igenridningstid måste den avbokas som vanligt om du ej kan utnyttja platsen.

Viktgränser

För hästarnas välbefinnande kan vi endast erbjuda ridutbildning till personer som väger max 90 kg.

Väger du över 85 kg skall du informera din instruktör om detta eftersom vi har begränsat antal hästar som kan ta den viktgränsen.

Hoppas du har förståelse för detta. Kom ihåg att ridning är en sport. Invägning kan komma att ske för seniorer.

Som ryttare har du ansvar för:

  • Att du månar om hästarna och respekterar vår viktgräns.
  • Att du arbetar med din kropps koordination så du kan erbjuda hästen bra balans.
  • Att du har god grundkondition.
  • Stretchar din kropp så du är följsam.
  • Begränsar din medverkan på hopplektioner om du väger mellan 85-90 kg.

För dig som vi inte kan erbjuda ridutbildning till har vi många andra intressanta aktiviteter och utbildningar. 

Du kan läsa mer här.

Information om ridgruppernas kunskapskrav hittar du här.

Om olyckan skulle vara framme. Dels anmäler man skadan till Folksam enligt telefon eller länkar ovan (under medlemskap). Sedan har även ridsportförbundet en incidentrapportering, nytt från 2023. Läs mer om hur det fungerar och hur man kan rapportera incidenter här. Själva verktyget för incidentrapportering hittar du här.

Prislista

Junior 45 min

200 kr

Junior 60 min 

239 kr

Junior 60 min Färre antal elever 10/9st

286/314 kr

Senior 45min

240 kr

Senior 60 min

297 kr

Senior 60 min Färre antal elever 10/9st

357/385 kr

Junior Privathäst på lektion

Färre antal elever 10/9st

160 kr

180/190 kr

Senior Privathäst på lektion

Färre antal elever 10/9st

175 kr

200/215 kr

Ridlekis 10ggr 

1680 kr

Knatteridning - Prova på

180 kr

swish 190 kr

Junior prova på

fr. 13 - 18år

281 kr

swish 292kr

Senior prova på

fr. 19 år

315 kr

swish 325 kr

Klubbtävling dressyr/hopp

230 kr

Klubbtävling med privathäst

170 kr

Privatlektion 45 min

550 kr

Röd dag: 600 kr