Fritidshemmet

Mer om fritidshemmet på Överby: 


Läroplan

Undervisningen och aktiviteterna skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Som grund för all undervisning och alla aktiviteter ligger de centrala innehållen, språk och kommunikation, skapanda och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

Undervisningen i fritidshemmet skall stimulera utveckling och lärande samt erbjuda eleverna meningsfull fritid. Det gör vi genom att erbjuda en miljö med djur, natur, hästar, utevistelse, fysisk aktivitet och god sammanhållning med bra värdegrunder och där vi arbetar i grupp och med varje enskild individ.

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Det gör vi genom att de får prova många olika arbetssätt dels med hästskötsel och stallskötsel men också med andra aktiviteter som matlagning, bakning, ledarroller m.m. Eleverna får också delta på möten med olika inriktningar/ teman såsom självkänsla, självförtroende, värderingar, samarbetet, gruppsammanhållning, brottsförebyggande ämnen där eleverna får lära sig olika uttrycksformer och att arbeta i grupp och enskilt. Eleverna får också möjlighet att komma i kontakt med personer som har funktionsnedsättningar.

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Hela upplägget på en ridskoleverksamhet går ut på att främja samarbete, växa i sin identitet, skapa, leka, röra sig, utforska, praktisera, pröva sig fram med olika arbetssätt, vara kreativ, kunna möta och kommunicera med olika sorts människor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

Hos oss hittar eleverna kamrater för livet och känner en stor tillhörighet och trygghet. Vi arbetar alltid med grundvärderingar genom samtal., möten, grupparbeten och på de olika utbildningarna och aktiviteterna som vi har på ridskolan och som fritidshems elever också deltar på.

Hos oss skall alla känna att de har en plats och att de kan utvecklas som människa efter sin egen förmåga och behov.

Det finns alltid möjlighet att vara delaktig, utöva inflytande och ta ansvar i vår verksamhet.

I all undervisning och alla fritidshemsaktiviteter ingår följande:
Ett meningsfullt fritidsintresse

De centrala innehållen:
Språk och kommunikation
Skapande och estetiska uttrycksformer
Natur och samhälle
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Återhämtning, välbefinnande och rekreation

Se fritids terminsplanering
På fritids händer det alltid roliga saker

Mellanmål samlingar i cafet
Sker 2 ggr/ dag kl. 15.00 och strax efter kl.16.00

På dessa samlingar prata man om allt möjligt. Värderingar, vad har hänt idag, personliga funderingar, sammanhållning, gruppsamarbete, självkänsla, självförtroende, ja om samhället i stort. Då kan eleverna också få hjälp med sina läxor

Lunch serveras alla skollov och alla som skall äta lunch hjälps åt att tillaga lunchen

Undervisning i hästteori
Sker 2 ggr/dag kl. 15.55 och kl. 17.00. Där kan eleverna vara med och lära sig mer om hästar och dess närmiljö.

Hästskötsel och stallvård
Att pyssla med hästarna, hästens box och hästens utrustning är det de flesta eleverna tycker är toppen med detta fritidshem. Så möjligheten att vara i stallet och pyssla och att hjälpa till med diverse uppgifter finns alltid och hur mycket som helst.

Aktivitet, ämne och projekt
Efter mellis kl. 16.10 så är det alltid en planerad aktivitet ihop med fritidsledaren. Följande aktiviteter kan det vara: arbeta med ett av projekten, pyssla, skapa, spela spel, leka, gå på skogsutflykt, gyma, läsa läxor och/ eller arbeta med de centrala innehållen/ämnena m.m. Här har du också möjlighet att önska aktivitet.

Matlagning och/eller bakning
Sker alltid 1 dag/ veckan.

Möten och träffar
Vi har regelbundet möten och träffar där vi tar upp alla möjliga ämnen. Samarbete, gruppsammanhållning, värderingar, självkänsla/bild, självförtroende, konflikthantering, olikheter, samhällsfrågor, sociala medier, regler m.m. Vi har ofta grupparbeten.

Skötarmöten 1 ggr/ månad. Dessa är obligatoriska om du är skötare men alla är välkomna oavsett om du är skötare eller int.

Stallträffar 2-3 ggr/termin. Dessa är obligatoriska om du har skåp, är skötare och är i stallet mer än 3 dagar/ vecka. Alla som vill är välkomna även föräldrar.

Utflykter
Museibesök, skidresa till Romme, badutflykter, Gröna Lund-besök, spontana skogsutflykter, horse show och studiebesök på andra hästverksamheter.

Projekt
Överbytidningen. Tidningen behandlar de centrala innehållen. Den skapas september- oktober och ges ut i november samt skapas i februari- mars och ges ut i april.

Häst - och ryttardag. Teater och upplevelse.
Planering och träning sker april- juni och i augusti. Uppvisningen är i september.

Luciashow. Sång och dikter.
Träning sker i oktober- november. Uppvisningen är i december.

Dator
Det finns att låna.

Vila och återhämtning
Vi har ett flertal ställen där du kan vila och ligga ner en stund om behov finns.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har en massa roliga aktiviteter som du kan delta på, se terminsplaneringen.

Syfte och mål:
* Fysisk aktivitet med mycket utevistelse, djur, hästar och natur.

* Rekreation, välbefinnande och miljöombyte

* Känna trygghet, tillhörighet, skapa kamratrelationer, kunna samarbeta.

* Utvecklas som individ och arbeta med sin självkänsla och sitt självförtroende. Få förståelse för olika sätt att tänka och vara.

* Få uttrycka sig både fysiskt och psykiskt, både kroppsligt och med språk och kommunikation.

* Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

* Utveckla sitt intresse och få en meningsfull fritid.

Detta är ett fritidshem med "familjär" känsla och stämning.

Vi har många olika kurser, utbildningar och inriktningar dels för fritidsverksamheten men också för våra övriga medlemmar. Kurserna och utbildningarna hålls av fritidsledaren och/eller av våra utbildade ungdomsledare.

Till oss är du alltid välkommen!