Fritidsgården

Mer om fritidgården på Överby:

Verksamheten på Överbys fritidsgård har en profilering och diversifiering av:

¤ Djur och då framförallt hästar.

¤ Fysisk aktivitet och utevistelse.

¤ Rekreation dvs avkopplande aktiviteter som främjar återhämtande krafter såsom motion, idrott och sport.

¤ Ledarutbildning/ ledarskap

¤ Föreningsliv/ föreningsarbete

Syfte och mål:

¤ Överby erbjuder "prova på" häst- och stallaktiviteter för de ungdomar som vill prova på och/ eller för de ungdomar som vill lära sig mera om hästar och stallmiljön.

¤ Överbys värdegrunder gäller alla föreningens verksamheter och skall aktivt arbetas med och följas. Nolltolerans gäller mot droger, våld, hot, stöld, vandalisering, mobbing och näthat m.m.

¤ Överby skall vara en trygg plats att vistas på.

¤ Att känna samhörighet, känna sig behövd, bli sedd och stärka upp sin självkänsla, sitt självförtroende och att få känna sig uppskattad för den person som man är samtidigt som man skall kunna acceptera och lära sig mer om olikheter.

¤ Kunna samarbeta och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

¤ Att få umgås med kompisar och vuxna som förstår sig på ungdomar.

¤ Främja barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa och livsglädje.

¤ Att få möjlighet till att utveckla sitt fritidsintresse och knyta nya kontakter.

¤ Att erbjuda andra aktiviteter såsom bakning, matlagning, gym, fysisk aktivitet , läxhjälp, ledarskapsutbildningar, föreningsaktiviteter, projekt "vara" med bla inriktning på sin självbild och tillit, sång, skapanda, pyssel och teater, m.m. Elevens egna val är viktigt och önskemål tas gärna emot.

Se vilka aktiviteter som erbjuds på terminsplaneringarna för fritidsgården och för ungdomssektionen.

Till oss är du alltid välkommen!