Ryttarmärken/

dressyrprogram

Om ryttarmärken

Vår förening satsar stort på Svenska Ridsportförbundets Ryttarmärken. Vi har som ambition att våra elever inte bara ska vara riktigt duktiga ryttare utan även riktigt duktiga hästmänniskor med stor kunskap och förståelse för hästen som djur. 

Det får man genom att avlägga proven för ryttarmärkena. Mer information hittar du längre ner på sidan. På ridsportförbundets hemsida hittar du i detalj vad du ska kunna för respektive ryttarmärke. klicka här!

Rid-testen/program

Överbys egna dressyrprogram:  "Förberedande program för ryttarmärke 1" upp till "M4", plus "Debutant 1" och "Deb 2" KLICKA HÄR.

Ridbana 20x40 i pdf. Rids upp till LB:1

Ridbana 20 x 60 i pdf. Rids fr LB:2

Dressyrprogram i protokollformat från LC:1 och uppåt hittar du på ridsportförbundets sida.

Vill du titta på dressyrprogrammen i bilder (fr LC:1 och uppåt) så kan du göra det här. Ur funktion för tillfället, följ uppdatering på facebook: Dressyrprogram.se | Facebook

Teori-testen

Här nedan  hittar du en sammanställning av den teori du ska kunna för att genomföra teoriprov för Ryttarmärke 1 och 2.

Klicka på respektive länk för att komma vidare.

Använd gärna förbundets "Hästkunskap" för att lära ännu mer! 


Märkestagning

Ridmärken är ett mycket bra sätt att mäta sin ridnivå och sin kunskap om hästen. Det är också ett mycket bra mål att ha som ryttare. Ett ridmärke beskriver din kunskap mycket bra.

Olika kunskapsnivåer. Det finns olika nivåer på märkena och du kan arbeta med olika märken hela ditt ridliv.

Innehåll av märket. Varje märke innehåller ett dressyrprogram, en cavalettibana eller hoppbana och ett teoretiskt hästkunskapsprov.

Ridmomenten dvs dressyrprogram och cavaletti- hoppbanan med stilbedömning, gör du på din lektionstid under vårterminen. Hästkunskapsprovet gör du med våra fritidsledare. Information om när du kan göra kunskapsprovet sitter på anslagstavlan.

Ryttarmärken och ridgruppsnivåer 

I nedan dokument kan du läsa mer om de olika nivåerna.


Information om våra gruppers kunskapskrav och mål hittar du här.

Köpa ditt ridmärke. Då du klarat alla momenten i ditt ridmärke (dressyrprogram, hoppning stilbedömning och hästkunskapsprov) så kan du köpa märket av fritidsledarna.

Instruktören avgör om du är godkänd på dina ridmoment.

Fritidsledarna rättar ditt kunskapsprov.